Sexting informačne: fakty, štúdie, pozorovania a výskumy
Sexting

Sexting informačne: fakty, štúdie, výskumy. A celá “až” 15-ročná história

Zrejme nie každého, kto sa zaujíma o sexting ako o formu zábavy, zaujíma aj technické info o tejto modernej praktike. Napriek tomu sa takí určite nájdu. A práve pre nich prinášame blog o kategorizácii, histórii a funkčnosti sextingu, o jeho vnímaní spoločnosťou. Tiež o aspektoch jeho praktizovania mládežou, o jeho rozšírenosti v spoločnosti a o všemožných štúdiách, ktoré sa rôznym aspektom sexitingu venujú už viac ako desať rokov.

Tip redakcie webu profesionalky.sk
Máš rád sexting? Páči sa ti a dráždi ťa táto forma zábavy? Alebo ťa láka skúsiť to, zažiť pocity vzrušenia a uspokojenia, ktoré písanie o sexe a výmena pikantných fotiek spôsobuje? Máš záujem o sexting s GARANTOVANE PRAVOU a REÁLNOU SLOVENKOU? V prípade dostatočného záujmu radi rozbehneme takúto službu. Napíš na sexting@profesionalky.sk.

Pokiaľ je známe, prvýkrát bol termín “sexting” publikovaný v roku 2005 v austrálskom Sunday Telegraph Magazine. Výskumné centrum Pew vtedy zadalo vypracovanie štúdie o sextingu, ktorá ho rozdelila do troch typov:

  • Výmena obrázkov (myslia sa fotografie a to spravidla súkromné/domáce a amatérske) výlučne medzi dvoma romantickými partnermi.
  • Výmeny medzi partnermi, ktoré sú však zdieľané aj s osobami mimo vzťahu.
  • Výmeny medzi osobami, ktoré ešte nie sú vo vzťahu – no aspoň jedna z nich dúfa, že bude.

Sexting sa výrazne rozšíril s nárastom mobilov

s fotoaparátmi a smartfónov s prístupom na internet. Zatiaľ čo sexting robia ľudia všetkých vekových kategórií, gro mediálneho pokrytia sa zameriava na negatívne aspekty používania sextingu adolescentmi. Mladí ľudia používajú médium textovej správy oveľa viac než akékoľvek iné médiá na prenos správ sexuálneho charakteru. Na druhej strane dospievajúci, ktorým ich mobilní operátori poskytujú neobmedzené používanie textových správ, dostanú sexuálne explicitné texty s výrazne väčšou pravdepodobnosťou.

V dôsledku toho, že sexting – a zvlášť slovenský sexting – je fenoménom relatívne mladým, etika okolo neho je stále len vo fáze tvorby. A to ako u tých, ktorí sa ho zúčastňujú, tak aj u tých, ktorí na základe tohto konceptu vytvárajú právne predpisy.

Či je sexting vnímaný ako pozitívny alebo negatívny

zážitok, záleží zvyčajne od toho, či bol alebo nebol daný súhlas na zdieľanie jeho obsahu (hlavne obrázkov, pochopiteľne). Napr. austrálske právne predpisy zastávajú v súčasnosti postoj, že osoby mladšie ako 18 rokov nie sú schopné dať súhlas s takouto sexuálnou aktivitou napriek tomu, že spĺňajú zákonný vek na súhlas so sexom ako takým.

Sexting a aplikácie sociálnych médií

Sexting je silno podporovaný aplikáciami pre priame správy, ktoré sú k dispozícii na smartfónoch. Rozdiel medzi používaním týchto aplikácií a tradičnými textovými správami spočíva v tom, že obsah sa prenáša cez internet. To umožňuje účasť každému, kto má naň prístup.

Sexting cez Snapchat

Snapchat apeluje na dospievajúcich, pretože umožňuje používateľom odosielať fotografie maximálne desať sekúnd pred tým, ako sa samé zničia. Kto posiela fotografie cez Snapchat, verí, že zmiznú bez následkov, takže sa pri ich odosielaní cíti bezpečnejšie. Je známych množstvo prípadov, keď dospievajúci zaslali fotografie cez túto čio popdobné aplikáciách a očakávali, že zmiznú alebo ich uvidí výlučne príjemca. Napriek tomu boli tieto zábery uložené a ďalej distribuované, čo malo a má sociálne a právne dôsledky. Aj keď používatelia veria, že ich fotografie napr. zo serveru Snapchat zmiznú behom niekoľkých sekúnd, nie je (pre prijímateľa) žiadnou veľkou vedou uložiť si ich prostredníctvom inej technológie na zachytávanie fotografií, aplikácií tretích strán alebo cez jednoduché snímky obrazovky (tzv. screen). Tieto aplikácie nenesú zodpovednosť za ukladanie explicitných správ alebo fotografií.

V roku 2009 istá štúdia odhalila, že 4 % tínedžerov vo veku 14 až 17 rokov tvrdia, že sami niekedy poslali sexuálne explicitné fotografie. Pätnásť percent z týchto dospievajúcich zasa tvrdí, že takéto fotografie dostali.

Aj keď je sexting prostredníctvom služby Snapchat populárny, medzi používateľmi prevláda hlavne “vtipný sexting”. Za účelom vtipu posiela či poslala sexuálne ladený obrázok približne štvrtina používateľov.

Sexting a vzťahy

Sexting je v mnohých západných liberálnych demokraciách prevládajúcou a normalizovanou praxou mládeže. Mnoho párov sa venuje sextingu. V štúdii z roku 2011 54 % vzorky poslalo niekedy svojim partnerom aspoň jednoznačné obrázky alebo videá. Tretina vzorky sa zasa príležitostne nechala zlákať na zapojenie sa do takýchto aktivít.

V oblastiach, v ktorých tradičné rodové role určujú, že muži sú iniciátormi sexuálnej aktiviry, používajú ženy sexting na posielanie nahých obrázkov mužským partnerom. Čo týmto ženám otvára širšie pole na podnecovanie sexu bez ohľadu na rodové stereotypy.

Masmédiá, samozrejme, nepodporujú sex s mladistvými alebo neplnoletými osobami z dôvodu zákonov týkajúcich sa detskej pornografie, ktoré by mohli byť porušené. Istá štúdia však zistila, že na mladé ženy je stále častejšie vyvíjaný tlak, aby poslali svoje nahé fotografie partnerom.

V roku 2013 sa zistilo, že sexting sa často používa na zlepšenie vzťahu a sexuálnej spokojnosti v romantickom partnerstve. Sexting teda možno považovať za “správanie, ktoré sa spája so sexualitou a následnou úrovňou uspokojenia vzťahov, ktorú zažívajú obaja partneri”. Na základe rozhovorov, ktoré predmetní výskumníci uskutočnili, usúdili, že

sexting sa bežne používa v pozitívnych aspektoch.

Podľa týchto vedcov sexting nie je iba činnosťou, ktorá sa vyskytuje v súvislosti s flirtovaním alebo sexuálnymi vzťahmi. Ale že funguje a prebieha aj medzi priateľmi, ako vtip alebo počas vzťahu. Je teda zrejmé, že sexting je jav, ktorý nie je obmedzený na single jednotlivcov hľadajúcich zábavu. Používajú ho aj tí, ktorí sú vo funkčných intímnych vzťahoch a to na zvýšenie pocitu intimity a blízkosti partnera. U dospievajúcich môže sexting tiež fungovať ako predohra (alebo náhrada) sexuálnej aktivity. Prípadne ako experimentálna fáza pre tých, ktorí by ešte nemali byť sexuálne aktívni, a pre tých, ktorí dúfajú, že si s niekým začnú vzťah.

V inej štúdii z roku 2013 sa zistilo, že sexting je tiež spájaný s mierou ochoty viazať sa. Nakoľko ľudia s tendenciou vyhýbať sa vzťahovým väzbám sa častejšie zapájajú do uvoľneného sexuálneho správania sa. Rovnako ako sú títo jednotlivci častejšími aktérmi náhodného sexu. Preto namiesto zvyšovania intimity v týchto typoch vzťahov môže sexting pôsobiť ako nárazník pre fyzickú intimitu.

Sexting a štúdie o ňom

Existujú síce aj štúdie, hodnotiace sexting manželských párov alebo homosexuálnych mladých mužov. Jednoznačne však je

väčšina pozornosti zameraná na heterosexuálnych adolescentov.

Niektoré štúdie medzi dospievajúcich dospeli k záverom, že sexting je v korelácii s rizikovým sexuálnym správaním. Zatiaľ čo iné štúdie nenašli žiadnu súvislosť.

V prieskume americkej Národnej kampane za prevenciu neplánovaného tehotenstva dospievajúcich z roku 2008, ktorého sa zúčastnilo 1 280 tínedžerov a mladých dospelých oboch pohlaví, sa zistilo nasledovné: 20 % dospievajúcich (13 až 20 rokov) a 33 % mladých dospelých (medzi 20 a 26 rokmi) poslalo niekedy svoje nahé fotografie. Okrem toho 39 % dospievajúcich a až 59 % mladých dospelých niekedy

poslalo sexuálne explicitné textové správy.

Sexting sa stal medzi tínedžermi obľúbeným okolo roku 2009. Najmä medzi študentmi stredných škôl v Spojených štátoch, kde dvadsať percent z nich uviedli, že sa niekedy zapojili do vysielania alebo prijímania sextingu.

Štúdia vedcov z University of New Hampshire z roku 2012 medzi 606 dospievajúcimi vo veku 14 až 18 rokov zistila, že takmer dvadsať percent študentov niekedy poslali vlastný sexuálne explicitný obrázok prostredníctvom mobilného telefónu. A takmer dvojnásobok ich uviedol, že sexuálne explicitný obrázok niekedy dostali. Z tých, ktorí takýto obrázok dostali, vyše 25 % uviedlo, že ho postúpili ostatným.

Okrem toho z tých, ktorí poslali sexuálne explicitné foto, urobila tak viac ako tretina s vedomím toho, že v prípade, že by ich pri tom niekto prichytil, mohlo by to mať vážne právne a iné následky.

Za pomerne dramatický sa považuje tzv. vekový efekt

Ten naznačuje, že viac ako 1 z 8 maloletých v priebehu dospievania pripúšťa sexuálne správanie. Tieto výsledky svedčia o vhodnosti a správnosti vzdelávacích snáh, ako sú zhromaždenia zapodievajúce sa bezpečnosťou používania mobilných telefónov, dni informovanosti, začlenenie týchto tém do učebných osnov. A v neposlednom rade tu je príprava učiteľov, ktorých cieľom má byť zvýšiť informovanosť mladých ľudí o možných dôsledkoch sexuálneho zneužívania.

Podľa tvrdenia profesorky Diane Kholos Wysocki, hoci sa muži aj ženy podieľajú na sextingu v pomerne podobnej miere, “ženy majú väčšiu pravdepodobnosť sextového rastu ako muži”. Aj keď jej článok hovorí, že ženy majú väčšiu pravdepodobnosť sextovania ako muži, netvrdí, že ženy dostávajú iba obrázky. V jej štúdii takmer polovica opýtaných dospelých

mala vo svojich mobiloch sexuálne fotografie alebo texty.

Mnohé z týchto intímnych obrazov a slov sa posielajú úplným cudzincom. V článku v Scientific American sa hovorí, že muži častejšie iniciujú nejakú formu intímnej komunikácie, či už posielanie nahých fotografií alebo sugestívnych textových správ. Dôvodom je to, že muži sa zdajú byť otvorenejší v komunikácii o svojich sexuálnych túžbach, ktoré podporujú podnecovanie sexuálneho styku.

V tomto texte sa tiež uvádza, že “veková skupina, ktorá sa najviac zaujíma o sexting, je 18 až 24 rokov”. Je to obdobie, kedy sú mladí dospelí v najväčšom možnom rozkvete sexuality,

hľadajú si partnerov a zároveň skúmajú svoju sexualitu.

Amy Adele Hasinoff uverejnila článok, ktorý sa snaží zbaviť stigmy, že sexting je iba zneužívanie sexuálnych záležitostí. Ženy sú sexualizované vždy, keď uverejňujú alebo zdieľajú akúkoľvek formu intímneho média. Muži nie sú. Pokiaľ ide o sexting, existuje veľký rozdiel medzi sexuálnym vykorisťovaním a konsenzuálnym rozhodnutím vyjadriť svoju sexualitu a zdieľať obraz svojho tela s niekým, kto ho chce vidieť. Hasinoff pripomína, že “mnoho vedcov v oblasti digitálnych médií zdôrazňuje, že internet môže mladým ľuďom umožniť preskúmať ich totožnosť a rozvíjať spoločenské a komunikačné zručnosti”. Navrhuje preto, aby konsenzuálne sexuálne praktiky slúžili podobným spôsobom. Aby boli vnímané ich pozitívne funkcie pre niektorých ľudí.

Spracované prevažne na podklade informácií na Wikipedii

Médiá ma titulovali "guruom erotického priemyslu na Slovensku". Po dvadsiatich rokoch pôsobenia v oblasti zábavy skutočne viem o tejto brandži prvé aj posledné. Som označovaný tiež za "priekopníka" a "odborníka" na sexbiznis a všetko súvisiace. Po mojom stíhaní za kupliarstvo pôsobím už výhradne iba v legálnych odvetviach tejto sféry. Okrem toho sa sám považujem okrem profesionálneho spoločníka (nie gigola) ešte za blogera, copywritera a tak trocha aj spisovateľa. Na tomto webe sa však určite nedozvieš nič o mojom zmýšľaní a o tom, akým človekom v skutočnosti som - na to musíš navštíviť stránku AndyMoravek.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *