Katalóg modeliek na fotenie a filmovanie

Samotné modelky amatérskeho porna nájdeš nižšie – pod textom, ktorý opisuje spôsob a podmienky ich práce, výšku ich honorárov, províziu za ich sprostredkovanie atď.

V prípade, že si na tento text natrafila ako modelka, ako ženská záujemkyňa o lukratívny zárobok, pokračuj prečítaním tohto článku o možnostiach spolupráce: účinkovanie v amatérskom porne.

Napriek faktu, že názov tejto stránky je “profesionálky”, modelky v tomto katalógu nie sú prostitútkami. Neposkytujú “stretnutia”, eskort ani žiadne iné formy sexuálnych služieb.

Tieto modelky ponúkajú možnosť skutočne si natočiť vlastné súkromné amatérske porno BEZ TVÁRE AKTÉRKY. Modelka má právo jednak priebežne kontrolovať (napr. na displeji kamery), čo presne objektív zachytáva, a jednak hneď po skončení tzv. shootingu si prezrieť vzniknutý materiál pre kontrolu zachovania dohodnutej diskrétnosti a anonymity. Nevybavujú sa absolútne žiadne formality, nepodpisuje sa zmluva. Ty ako objednávateľ nemusíš poznať totožnosť modelky a rovnako ona nemusí poznať tvoju.

Pre zjednodušenie, úsporu nákladov a hlavne z dôvodu zachovania obojstrannej diskrétnosti

nerieši sa spravidla dokladovanie zdravotného stavu.

Preto sa v záujme ochrany zdravia na oboch stranách takéto domáce porno filmuje s kondómom. I keď vždy je možnosť individuálnej dohody filmovania porna bez kondómu.

Čo sa praktík týka, malo by súkromné amatérske porno vyzerať veľmi podobne, ako keby si ho točil s vlastnou partnerkou či milenkou. Avšak je dobre vopred si detailne overiť praktiky ako napr. bozkávanie a pod. Nakoľko tvár sa vôbec nefilmuje, nebýva dôvod vyžadovať to od modelky a teda je to vecou dohody.

Termín je vždy predmetom diskusie medzi tebou ako jedným zo záujemcov a modelkou, ktorá je práve k dispozícii alebo ktorá aktuálne javí záujem poskytnúť svoje modelingové služby. Všetko sa, samozrejme, rieši prostredníctvom sprostredkovateľa.

Priestor na filmovanie musíš mať svoj, modelky ho takmer nikdy nemajú. Je v podstate jedno, kde to bude, pokým tam bude dostatok súkromia na prácu a bude zachovaná diskrétnosť dotyčnej.

Honoráre pre modelky amatérskeho porna

sú individuálne, každá má ten svoj uvedený v profile. Pri dlhších shootingoch je vecou dohody. Honorár za filmovanie sa platí modelke v hotovosti a to priamo na mieste točenia tesne pred jeho začiatkom. Modelka má právo odmietnuť vôbec začať pracovať skôr, než príde k úhrade jej služieb.

K odmene pre aktérku samotnú patrí ešte provízia za sprostredkovanie, ktorá je paušálnych € 50 za modelku.

Tá sa hradí buď do rúk modelky spolu s jej honorárom alebo prevodom priamo sprostredkovateľovi. Na slovenský bankový účet, cez Paypal alebo cez kryptomeny. S tým, že provízia musí byť rovnako ako honorár uhradená ešte pred začiatkom samotného filmovania. Viac detailov k prevodu je v texte o priebehu shootingu ako takého.

V prípade, že majú

modelky amatérskeho porna cestovať na shooting mimo domova,

je nevyhnutné akceptovať úhradu cestovných nákladov plus kompenzáciu precestovaného času. A tiež je treba rátať s tým, že absolútne nevyhnutnou bude vopred uhradená záloha na pokrytie ako cestovného, tak zmieneného času stráveného cestovaním. Bez zálohy v dostatočnej výške jednoducho nie je možné baviť sa o filmovaní mimo modelkinho miesta pôsobiska.

Náklady na shooting, za ktorým by modelka mala cestovať, by sa teda skladali z jej honorára, stanoveného podľa dĺžky filmovania, z provízie za sprostredkovanie a napokon z cestovného spojeného s kompenzáciou na ceste stráveného času.

Na tomto mieste je treba opakovane zdôrazniť skutočnosť, že ide o sprostredkovanie modeliek na fotenie a aktérok na točenie domáceho amatérskeho porna. V žiadnom prípade nejde o sprostredkovanie sexuálnych služieb, nerieši sa tu prostitúcia! Je absolútne zbytočné informovať sa na “spoločníčky”, eskort, na prostitútky a pod. Sprostredkovanie prostitúcie je na Slovensku na rozdiel od väčšiny EÚ ilegálne. Zdôraňujem to sprostredkovanie – pretože prostitúcia samotná je u nás úplne legálna.

Posledná poznámka na uistenie záujemcov,

ktorí nemajú právne povedomie: filmovanie domáceho amatérskeho porna, ako je opísané vyššie, je absolútne a 100 %-ne legálne. Je úplne legálne zo strany aktérky poskytnúť záujemcovi – fotografovi či producentovi – svoje služby modelky na fotenie a/alebo filmovanie. Je 100 %-ne legálne zo strany záujemcu takéto služby využiť. A rovnako legálnym zo strany prostredníka (mňa) je sprostredkovať vám to obom, čiže prakticky dať vás dokopy.

Volám sa Andy Morávek a ak ťa zaujíma, čo som zač, mrkni článok o mne ako o sprostredkovateľovi práce v erotickej oblasti alebo jednoducho googli.

V prípade tvojho záujmu o dohodnutie termínu shootingu s vybranou modelkou kontaktuj ma.
Hneď v prvom maili môžeš napísať prinajmenšom všetko nasledovné info
:
1. Meno modelky, ktorú máš záujem zabukovať si.
2. K plánovanému shootingu – jeho termín, miesto a predpokladanú dĺžku.
3. No a ešte nejaké info o sebe, ktoré si ochotný modelke prezradiť. Nič indiskrétne – len údaje ako prvé meno, vek, typ postavy, aký je zámer tvojho filmovania, odkiaľ si, čím sa živíš a pod. Keďže modelky, s ktorými spolupracujem, sú amatérky a na diskrétnosti im záleží minimálne rovnako ako tebe, chcú si takto predbežne overiť, že sa nepoznáte.

Všetko ostatné prediskutujeme individuálne a postupne doladíme každú podrobnosť filmovania.

Ak nemáš s podobným filmovaním skúsenosti, zrejme ťa bude zaujímať, aký je vlastne priebeh shootingu amatérskeho porna.

FAQ – najčastejšie otázky producentov a odpovede na ne

Na tomto mieste budem postupne zodpovedať časté doplnkové otázky z vašich správ.

Dohadujem sa ja priamo s modelkou na tom, čo sa bude filmovať?

V prípade, že sa má shootingom realizovať len bežné, štandardné porno príp. praktiky, ktoré má vybraná modelka uvedené v profile ako preferované, netreba riešiť ohľadom náplne shootingu vôbec nič. Ak má ísť o niečo špecifické, atypické či zvláštne, alebo o niečo, čo nie je úplne bežným pornom, je dobre mojím prostredníctvom si to s modelkou odkomunikovať. Rovnako ako eventuálne navýšenie honoráru pre ňu. Pretože ten v jej profile uvedený je honorárom za štandard, nie za špeciálny obsah.

V princípe ty až do času filmovania nebudeš s modelkou v priamom kontakte. Všetka potrebná komunikácia prechádza cezo mňa ako sprostredkovateľa.

Príde modelka na shooting sama či bude mať svoju ochranku?

Modelky sa na filmovanie dopravujú samostatne. Toto nie je žiadny eskort a teda čokoľvek ako “ochranka” je v prípade modelky na shooting porna úplne irelevantné.

Ako to funguje, keď si chcem modelku objednať na filmovanie do iného mesta?

Toto veľmi detailne vysvetľujem v odstavci o kúsok vyššie, začínajúcom sa vetou: “V prípade, že majú modelky amatérskeho porna cestovať na shooting mimo domova…”. V ňom nájdeš podrobne opísané všetko potrebné.

Zobrazuje sa všetkych 6 výsledkov